Blog

Cấu hình vpn client to site trên router cisco (1)

Cấu hình VPN Client To Site trên Router Cisco giúp bạn Remote Access từ xa. Cách cài đặt cấu hình cần phải thực hiện như thế nào? NetworkPro sẽ hướng dẫn cho bạn qua bài viết sau nhé! Ở bài viết dưới đây sẽ sử dụng phần mềm Packet Tracer để tiến hành cấu hình.

Khái niệm VPN Client to Site

IPSec VPN Client to Site là công nghệ cho phép dùng trên các thiết bị laptop/máy tính kết nối tới bất kỳ đâu như văn phòng, chi nhánh, công ty,… Và chỉ cần có mạng Internet thì bạn có thể sử dụng các tài nguyên chia sẻ, quản trị hoặc cấu hình các thiết bị từ xa.

Cấu hình vpn client to site trên router cisco (2)

Yêu cầu cấu hình VPN Client To Site

  • Mô hình mạng gồm: 2 site HQ và BR.
  • Mạng HQ gồm 2 VLAN 10 (10.0.0.0/24) và VLAN 20 (10.0.1.0/24).
  • Mạng BR dùng VLAN1 172.16.1.0/24.
  • Yêu cầu là cấu hình VPN Client to Site trên Router Cisco ISR4321 để client ở mạng BR và truy cập vào 2 VLAN của mạng HQ sử dụng IPSec và MD5.
  • Client remote access dùng dải địa chỉ IP từ 192.1668.1.20 đến 192.168.1.50.
  • IP WAN của HQ là 100.0.0.100/24 và IP Wan của BR là 100.0.0.1/24 dùng giao thức NAT để vào Internet.

Trong bài viết này đã cấu hình trước để đảm bảo 2 site đều ping được Internet.

cấu hình trước để đảm bảo 2 site đều ping được Internet.

Kiểm tra kết nối từ site HQ đến IP wan của BR (Server 10.0.0.10 ping đến IP 100.0.0.1)

Kiểm tra kết nối từ site HQ đến IP wan của BR (Server 10.0.0.10 ping đến IP 100.0.0.1)

Kiểm tra kết nối từ site BR đến IP wan của HQ (Client 172.16.1.10 ping đến IP 100.0.0.100)

Kiểm tra kết nối từ site BR đến IP wan của HQ (Client 172.16.1.10 ping đến IP 100.0.0.100)

Cấu hình VPN Client to Site trên Router Cisco 

Cấu hình VPN Client to Site trên thiết bị mạng Router Cisco bao gồm 7 bước như sau:

Bước 1 – Bật aaa new-model và tạo user.

Bước 2 – Khởi tạo ISAKMP Policy.

Bước 3 – Tạo IP Local Pool cấp IP cho VPN Client.

Bước 4 – Tạo ISAKMP Key.

Bước 5 – Tạo Crypto IPSec Transform Set.

Bước 6 – Tạo Crypto Map.

Bước 7 – Apply Crypto Map vào interface wan.

Bước 1 – Bật aaa new-model & tạo user

Router#configure terminal

HQ(config)#aaa new-model

HQ(config)#aaa authentication login VPN-AUTHEN local

HQ(config)#aaa authorization network VPN-AUTHOR local

HQ(config)#username admin password Admin@123

Bước 2 – Khởi tạo ISAKMP Policy

HQ(config)#crypto isakmp policy 10

HQ(config-isakmp)#encryption 3des

HQ(config-isakmp)#hash md5

HQ(config-isakmp)#authentication pre-share

HQ(config-isakmp)#group 2

Bước 3: Tạo IP Local Pool để cấp IP cho VPN Client

HQ(config)#ip local pool VPN-CLIENT 192.168.1.20 192.168.1.50

Bước 4: Tạo ISAKMP Key & gán pool vào

HQ(config)#crypto isakmp client configuration group cisco

HQ(config-isakmp-group)#key Cisco@123

HQ(config-isakmp-group)#pool VPN-CLIENT

Bước 5: Tạo Crypto IPSec Transform Set

HQ(config)#crypto ipsec transform-set SET1 esp-3des esp-md5-hmac

Bước 6: Tạo Crypto Map & gán transform-set

HQ(config)#crypto dynamic-map MAP1 10

HQ(config-crypto-map)#set transform-set SET1

HQ(config-crypto-map)#reverse-route

HQ(config-crypto-map)#exit

HQ(config)#crypto map MAP1 client authentication list VPN-AUTHEN

HQ(config)#crypto map MAP1 client configuration address respond

HQ(config)#crypto map MAP1 isakmp authorization list VPN-AUTHOR

HQ(config)#crypto map MAP1 10 ipsec-isakmp dynamic MAP1

Bước 7: Apply Crypto Map vào interface wan

HQ(config)#interface g0/0/1

HQ(config-if)#crypto map MAP1

Kết nối VPN từ BR & Kiểm tra

Bước 1: Từ Client 172.16.1.10 ở BR > mở VPN Configuration > thiết lập các thông số VPN

Bước 2: Nhấn Connect >có thông báo VPN is Connected là đã kết nối VPN thành công

Bước 3: Xem địa chỉ IP client nhận từ local pool.

Bước 4: Ping thử từ Client 172.16.1.10 tới 2 Server 10.0.0.10 & 10.0.1.10 tại HQ

Bước 5: Kiểm tra Router bằng lệnh “show crypto isakmp sa” và “show crypto ipsec sa”

Lệnh “show crypto isakmp sa”

HQ#show crypto isakmp sa

IPv4 Crypto ISAKMP SA

dst          src             state           conn-id       slot     status

100.0.0.1    100.0.0.100     QM_IDLE         1010          0        ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

HQ#

Lệnh “show crypto ipsec sa”

HQ#show crypto ipsec sa

interface: GigabitEthernet0/0/1

          Crypto map tag: map1, local addr 100.0.0.100

    protected vrf: (none)

    local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)

    remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.1.21/255.255.255.255/0/0)

    current_peer 100.0.0.1 port 500

     PERMIT, flags={origin_is_acl,}

    #pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0

    #pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0

    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0

    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0

    #send errors 0, #recv errors 0

         local crypto endpt.: 100.0.0.100, remote crypto endpt.:100.0.0.1

     path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/0/1

     current outbound spi: 0x793A6AEB(2033871595)

              inbound esp sas:

          spi: 0x230401A3(587465123)

              transform: esp-3des esp-md5-hmac ,

              in use settings ={Tunnel, }

              conn id: 2003, flow_id: FPGA:1, crypto map: map1

              sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4525504/1008)

              IV size: 16 bytes

              replay detection support: N

              Status: ACTIVE

              inbound ah sas:

              inbound pcp sas:

              outbound esp sas:

           spi: 0x793A6AEB(2033871595)

              transform: esp-3des esp-md5-hmac ,

              in use settings ={Tunnel, }

              conn id: 2004, flow_id: FPGA:1, crypto map: map1

              sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4525504/1008)

              IV size: 16 bytes

              replay detection support: N

              Status: ACTIVE

             outbound ah sas:

             outbound pcp sas:

HQ#

Kết luận

Bên trên là cách mà NetworkPro chia sẻ đến bạn Cấu hình VPN Client To Site trên Router Cisco giúp bạn Remote Access từ xa. Hy vọng bạn có thể thao tác thành công nhé!

Xem thêm các bài viết tại Blog NetworkPro để cập nhập những thủ thuật mới mạng mới nhất hiện nay.

Tin tức liên quan

x