Blog

Switch-cisco-business

Các switch cisco business tốt nhất xếp hạng dựa trên đánh giá chi tiết của chúng tôi và phân tích nhiều cuộc khảo sát sự hài lòng của người tiêu dùng. Chúng tôi đã tổng hợp và đưa ra 10 thiết bị chuyển mạch cisco business hàng đầu mà bạn có thể quan tâm và đánh giá chúng trên các yếu tố như tín hiệu wifi, độ bền, hỗ trợ công nghệ, giá trị đồng tiền và chất lượng vật liệu. Cùng xem nhé!

Switch-cisco-business
Hình 1: Những thiết bị chuyển mạch cisco business tốt nhất năm 2021

1. Cisco Business CBS250-8P-E-2G Smart Switch

Đặc điểm nổi bật

 • Đơn giản: Bảng điều khiển kinh doanh trực quan của Cisco hoặc U / I On-Box Đơn giản hóa hoạt động mạng và tự động hóa quản lý vòng đời.
 • Cổng chuyển đổi: 8 cổng 10/100/1000 + 2 X 1Ge Đồng / Sfp Combo.
 • Bảo mật: Tích hợp với Bảo mật cổng Ieee 802.1X để kiểm soát quyền truy cập vào mạng của bạn, Ngăn chặn tấn công từ chối dịch vụ (Dos) Tăng thời gian hoạt động của mạng trong khi bị tấn công, trong khi danh sách kiểm soát truy cập mở rộng (Acls) bảo vệ mạng khỏi người dùng trái phép và bảo vệ chống lại Tấn công mạng.
 • Power-Over-Ethernet: 8 cổng Poe với tổng ngân sách điện năng 67W, Poe, Poe +
 • Thiết kế sáng tạo: Thiết kế thanh lịch và nhỏ gọn, lý tưởng để lắp đặt bên ngoài tủ đựng dây điện chẳng hạn như cửa hàng bán lẻ, văn phòng kế hoạch mở và phòng học.

 

 

Cisco Business CBS250-8P-E-2G Smart Switch
Hình 2: Cisco Business CBS250-8P-E-2G Smart Switch

Đặt hàng ngay

2. Cisco Business CBS110-16T Unmanaged Switch

Đặc điểm nổi bật

 • Đơn giản: Plug-and-Play mà không cần biết cách hoặc hỗ trợ.
 • Cổng chuyển đổi: 16 -Port 10/100/1000.
 • Hiệu suất: Gigabit Ethernet và Chất lượng Dịch vụ Tích hợp (Qos) Thông minh Tối ưu hóa các dịch vụ Nhạy cảm với Độ trễ và Cải thiện Hiệu suất Mạng Tổng thể.
 • Thiết kế sáng tạo: Thiết kế thanh lịch và nhỏ gọn, lý tưởng để lắp đặt bên ngoài tủ đựng dây điện chẳng hạn như cửa hàng bán lẻ, văn phòng kế hoạch mở và phòng học.
 • Linh hoạt: Danh mục đầu tư mở rộng Cung cấp tính linh hoạt tối ưu từ 5 đến 24 cổng và kết hợp Poe.
Cisco Business CBS110-16T Unmanaged Switch
Hình 3: Cisco Business CBS110-16T Unmanaged Switch

Đặt hàng ngay

3. Cisco Business CBS250-48T-4G Smart Switch

Đặc điểm nổi bật

 • Đơn giản: Bảng điều khiển kinh doanh trực quan của Cisco hoặc U / I On-Box Đơn giản hóa hoạt động mạng và tự động hóa quản lý vòng đời.
 • Cổng chuyển đổi: 48-Cổng 10/100/1000 + 4 X 1Ge Sfp.
 • Bảo mật: Tích hợp với Bảo mật cổng Ieee 802.1X để kiểm soát quyền truy cập vào mạng của bạn, Ngăn chặn tấn công từ chối dịch vụ (Dos) Tăng thời gian hoạt động của mạng trong khi bị tấn công, trong khi danh sách kiểm soát truy cập mở rộng (Acls) bảo vệ mạng khỏi người dùng trái phép và bảo vệ chống lại Tấn công mạng.
 • Thiết kế sáng tạo: Thiết kế thanh lịch và nhỏ gọn, lý tưởng để lắp đặt bên ngoài tủ đựng dây điện chẳng hạn như cửa hàng bán lẻ, văn phòng kế hoạch mở và phòng học.
 • Linh hoạt: Danh mục đầu tư mở rộng cung cấp tính linh hoạt tối ưu từ 8 đến 48 cổng và kết hợp Poe+.
Cisco Business CBS250-48T-4G Smart Switch
Hình 4: Cisco Business CBS250-48T-4G Smart Switch

Đặt hàng ngay

4. Cisco Business CBS350-48P Managed Switch

Đặc điểm nổi bật

 • Đơn giản: Bảng điều khiển kinh doanh trực quan của Cisco hoặc U / I On-Box Đơn giản hóa hoạt động mạng và tự động hóa quản lý vòng đời.
 • Cổng chuyển đổi: 48-Cổng 10/100/1000 + 4 X 1Ge Sfp.
 • Power-Over-Ethernet: 48 Poe Ports với 370W Total Power Budget, Poe, Poe+
 • Thiết kế sáng tạo: Thiết kế thanh lịch và nhỏ gọn, lý tưởng để lắp đặt bên ngoài tủ đựng dây điện chẳng hạn như cửa hàng bán lẻ, văn phòng kế hoạch mở và phòng học.
 • Bảo mật nâng cao: Ip-Mac Port Binding phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng có chủ ý. Ipv6 First Hop Security cung cấp khả năng bảo vệ vô song chống lại một loạt các cuộc tấn công giả mạo địa chỉ và tấn công người trung gian trên mạng Ipv6.
Cisco Business CBS350-48P Managed Switch
Hình 5: Cisco Business CBS350-48P Managed Switch

Đặt hàng ngay

5. Cisco Business CBS350-8T-E-2G Managed Switch

Đặc điểm nổi bật

 • Đơn giản: Bảng điều khiển kinh doanh trực quan của Cisco hoặc U / I On-Box Đơn giản hóa hoạt động mạng và tự động hóa quản lý vòng đời.
 • Cổng chuyển đổi: 8 cổng 10/100/1000 + 2 X 1Ge Đồng / Sfp Combo.
 • Thiết kế sáng tạo: Thiết kế thanh lịch và nhỏ gọn, lý tưởng để lắp đặt bên ngoài tủ đựng dây điện chẳng hạn như cửa hàng bán lẻ, văn phòng kế hoạch mở và phòng học.
 • Linh hoạt: Danh mục đầu tư mở rộng cung cấp tính linh hoạt tối ưu từ 8 đến 48 cổng và kết hợp Poe+.
 • Bảo mật nâng cao: Ip-Mac Port Binding phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng có chủ ý. Ipv6 First Hop Security cung cấp khả năng bảo vệ vô song chống lại một loạt các cuộc tấn công giả mạo địa chỉ và tấn công người trung gian trên mạng Ipv6.
Cisco Business CBS350-8T-E-2G Managed Switch
Hình 6: Cisco Business CBS350-8T-E-2G Managed Switch

Đặt hàng ngay

6. Cisco Business CBS350-16P-2G Managed Switch

Đặc điểm nổi bật

 • Đơn giản: Bảng điều khiển kinh doanh trực quan của Cisco hoặc U / I On-Box Đơn giản hóa hoạt động mạng và tự động hóa quản lý vòng đời.
 • Cổng chuyển đổi: 16 cổng 10/100/1000 + 2 X 1Ge Sfp.
 • Power-Over-Ethernet: 16 cổng Poe với tổng ngân sách điện 120W, Poe, Poe +
 • Thiết kế sáng tạo: Thiết kế thanh lịch và nhỏ gọn, lý tưởng để lắp đặt bên ngoài tủ đựng dây điện chẳng hạn như cửa hàng bán lẻ, văn phòng kế hoạch mở và phòng học.
 • Bảo mật nâng cao: Ip-Mac Port Binding phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng có chủ ý. Ipv6 First Hop Security cung cấp khả năng bảo vệ vô song chống lại một loạt các cuộc tấn công giả mạo địa chỉ và tấn công người trung gian trên mạng Ipv6.
Cisco Business CBS350-16P-2G Managed Switch
Hình 7: Cisco Business CBS350-16P-2G Managed Switch

Đặt hàng ngay

7. Cisco Business CBS110-24T Unmanaged Switch

Đặc điểm nổi bật

 • Đơn giản: Plug-and-Play mà không cần biết cách hoặc hỗ trợ.
 • Cổng chuyển đổi: 24 -Port 10/100/1000 + 2 X 1Ge Sfp.
 • Hiệu suất: Gigabit Ethernet và Chất lượng Dịch vụ Tích hợp (Qos) Thông minh Tối ưu hóa các dịch vụ Nhạy cảm với Độ trễ và Cải thiện Hiệu suất Mạng Tổng thể.
 • Thiết kế sáng tạo: Thiết kế thanh lịch và nhỏ gọn, lý tưởng để lắp đặt bên ngoài tủ đựng dây điện chẳng hạn như cửa hàng bán lẻ, văn phòng kế hoạch mở và phòng học.
 • Linh hoạt: Danh mục đầu tư mở rộng Cung cấp tính linh hoạt tối ưu từ 5 đến 24 cổng và kết hợp Poe.
Cisco Business CBS110-24T Unmanaged Switch
Hình 8: Cisco Business CBS110-24T Unmanaged Switch

Đặt hàng ngay

8. Cisco Business CBS250-24P-4G Smart Switch

Đặc điểm nổi bật

 • Đơn giản: Bảng điều khiển kinh doanh trực quan của Cisco hoặc U / I On-Box Đơn giản hóa hoạt động mạng và tự động hóa quản lý vòng đời.
 • Cổng chuyển đổi: 24 cổng 10/100/1000 + 4 X 1Ge Sfp.
 • Bảo mật: Tích hợp với Bảo mật cổng Ieee 802.1X để kiểm soát quyền truy cập vào mạng của bạn, Ngăn chặn tấn công từ chối dịch vụ (Dos) Tăng thời gian hoạt động của mạng trong khi bị tấn công, trong khi danh sách kiểm soát truy cập mở rộng (Acls) bảo vệ mạng khỏi người dùng trái phép và bảo vệ chống lại Tấn công mạng.
 • Power-Over-Ethernet: 24 cổng Poe với tổng ngân sách điện 195W, Poe, Poe +
 • Thiết kế sáng tạo: Thiết kế thanh lịch và nhỏ gọn, lý tưởng để lắp đặt bên ngoài tủ đựng dây điện chẳng hạn như cửa hàng bán lẻ, văn phòng kế hoạch mở và phòng học.
Cisco Business CBS250-24P-4G Smart Switch
Hình 9: Cisco Business CBS250-24P-4G Smart Switch

Đặt hàng ngay

9. Cisco Business CBS110-16PP Unmanaged Switch

Đặc điểm nổi bật

 • Đơn giản: Plug-And-Play mà không cần phải biết cách hoặc hỗ trợ.
 • Cổng chuyển đổi: 16 -Port 10/100/1000.
 • Power-Over-Ethernet: 8 cổng Poe với tổng ngân sách điện năng là 64W.
 • Hiệu suất: Gigabit Ethernet và Chất lượng Dịch vụ Tích hợp (Qos) Thông minh Tối ưu hóa các Dịch vụ Nhạy cảm với Độ trễ và Cải thiện Hiệu suất Mạng Tổng thể.
 • Thiết kế sáng tạo: Thiết kế thanh lịch và nhỏ gọn, lý tưởng để lắp đặt bên ngoài tủ đựng dây điện chẳng hạn như cửa hàng bán lẻ, văn phòng kế hoạch mở và phòng học.
Cisco Business CBS110-16PP Unmanaged Switch
Hình 10: Cisco Business CBS110-16PP Unmanaged Switch

Đặt hàng ngay

10. Cisco Designed CBS250-8T-D Smart Switch

Đặc điểm nổi bật

 • Power-Over-Ethernet: Switch có thể được cấp nguồn bằng Poe trên cổng 1.
 • Cổng chuyển đổi: 8 cổng 10/100/1000.
 • Đơn giản: Ui On-Box trực quan, Ứng dụng dành cho thiết bị di động và Bảng điều khiển dành cho Doanh nghiệp của Cisco Đơn giản hóa hoạt động mạng và tự động hóa quản lý vòng đời.
 • Bảo mật và định tuyến: Ieee 802.1X và kiểm soát bảo mật cổng truy cập vào mạng của bạn, Ngăn chặn tấn công từ chối dịch vụ (Dos) Tăng thời gian hoạt động của mạng trong khi bị tấn công, trong khi định tuyến tĩnh giúp giao tiếp giữa các phân đoạn mạng.
 • Yên tâm: Bảo hành phần cứng trọn đời có giới hạn với dịch vụ thay thế tại nhà máy và hỗ trợ kỹ thuật một năm.
 • Thiết kế sáng tạo: Thiết kế thanh lịch và nhỏ gọn, lý tưởng để lắp đặt bên ngoài tủ đựng dây điện chẳng hạn như cửa hàng bán lẻ, văn phòng kế hoạch mở và phòng học.
 • Tiết kiệm năng lượng: Tối ưu hóa việc sử dụng điện năng để giảm chi phí hoạt động. Tương thích với Ethernet tiết kiệm năng lượng Ieee 802.3Az. Không quạt ở hầu hết các kiểu máy.
CISCO DESIGNED CBS250-8T-D Smart Switch
Hình 11: CISCO DESIGNED CBS250-8T-D Smart Switch

Đặt hàng ngay

Kết luận

Qua bài viết trên, là top 10 switch cisco business tốt nhất phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các thiết bị này đều có khả năng phát sóng tốt, ổn định, tích hợp nhiều công nghệ mới nhất hiện nay.

Đồng thời, các dòng sản phẩm trên được NetworkPro cung cấp đến các bạn với giá thành tốt nhất thị trường. Nếu bạn cần tư vấn thêm thông tin về các thiết bị cũng như các giải pháp mạng phù hợp, đừng ngại liên hệ NetworkPro theo số Hotline: 0909 06 59 69 để được tư vấn miễn phí 100%.

Tin tức liên quan

x