Blog

Các Bước Cơ Bản Để Cấu Hình Cổng WAN trên Router Mikrotik (4)

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cấu hình cổng WAN trên Router Mikrotik. Nội dung chính bao gồm giới thiệu về Router Mikrotik, cách cấu hình địa chỉ IP và subnet mask cho cổng WAN, cấu hình DNS và thiết lập Gateway mặc định. 

Bài viết sẽ đi sâu vào từng bước cấu hình để giúp người đọc hiểu rõ và dễ dàng thực hiện trên Router Mikrotik của mình. Nếu bạn đang sử dụng Router Mikrotik để kết nối mạng của mình với Internet, bài viết này sẽ giúp bạn cấu hình cổng WAN một cách dễ dàng và hiệu quả.

I. Giới thiệu về Router Mikrotik

Router Mikrotik là một thiết bị định tuyến mạng được sản xuất bởi công ty MikroTikls, có trụ sở tại Latvia. Thiết bị này được sử dụng phổ biến trong việc quản lý mạng, đặc biệt là các mạng doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ Internet. 

Router Mikrotik có nhiều tính năng mạnh mẽ, bao gồm cả tường lửa, bộ lọc địa chỉ MAC, bộ lưu lượng, VPN, quản lý băng thông và nhiều tính năng khác, giúp người dùng quản lý mạng một cách hiệu quả và an toàn. Với giao diện đồ họa đơn giản và dễ sử dụng, Router Mikrotik là một giải pháp tuyệt vời cho các doanh nghiệp và tổ chức có nhu cầu quản lý mạng hiệu quả.

II. Các khái niệm cơ bản

Trước khi đi vào cách cấu hình cổng WAN trên Router Mikrotik, chúng ta cần hiểu một số khái niệm cơ bản liên quan đến định tuyến mạng và Router Mikrotik, bao gồm:

 1. Định tuyến (Routing): Định tuyến là quá trình đưa dữ liệu từ một địa chỉ mạng đến một địa chỉ mạng khác. Router Mikrotik là một thiết bị định tuyến, có khả năng đưa dữ liệu giữa các địa chỉ mạng khác nhau.
 2. Cổng (Interface): Một cổng là một kết nối vật lý trên thiết bị định tuyến, cho phép dữ liệu được truyền đi và nhận về từ mạng.
 3. Cổng WAN (Wide Area Network Interface): Cổng WAN là cổng kết nối với mạng ngoài, như Internet. Cổng này cho phép thiết bị định tuyến truyền dữ liệu qua mạng.
 4. IP (Internet Protocol): IP là một giao thức mạng, được sử dụng để định vị và định tuyến các gói dữ liệu trên mạng. Các thiết bị mạng, bao gồm Router Mikrotik, cần có địa chỉ IP để có thể truyền dữ liệu qua mạng.
 5. DNS (Domain Name System): DNS là hệ thống phân giải tên miền sang địa chỉ IP, giúp các thiết bị mạng tìm kiếm địa chỉ IP của các trang web và dịch vụ trên Internet.
 6. Gateway mặc định: Là địa chỉ IP của thiết bị định tuyến trên mạng ngoài, được sử dụng để đưa các gói dữ liệu từ mạng nội bộ ra mạng ngoài. Các thiết bị mạng, bao gồm Router Mikrotik, cần có gateway mặc định để có thể truyền dữ liệu ra mạng ngoài.

III. Cách cấu hình cổng WAN Router Mikrotik

Sau khi hiểu các khái niệm cơ bản về định tuyến mạng và Router Mikrotik, chúng ta sẽ tiếp tục với cách cấu hình cổng WAN trên Router Mikrotik. Điều này cho phép chúng ta kết nối Router Mikrotik với mạng ngoài, như Internet, để truyền dữ liệu.

A. Kiểm tra kết nối mạng

Trước khi cấu hình cổng WAN trên Router Mikrotik, chúng ta cần kiểm tra kết nối mạng trên thiết bị này. Để kiểm tra, ta cần kết nối với thiết bị qua giao diện đồ họa hoặc dòng lệnh, sau đó kiểm tra trạng thái kết nối mạng.

B. Thiết lập cổng WAN

Để thiết lập cổng WAN trên Router Mikrotik, ta cần truy cập vào giao diện đồ họa hoặc dòng lệnh của thiết bị và thực hiện các bước sau:

 • Chọn “Interfaces” trong menu bên trái của giao diện đồ họa hoặc nhập lệnh “/interface” trên dòng lệnh.
 • Chọn “Add New” hoặc nhập lệnh “/interface add” trên dòng lệnh.
 • Chọn loại cổng là “WAN” và nhập tên cho cổng WAN. Điều này cho phép Router Mikrotik biết rằng đây là cổng kết nối với mạng ngoài.

C. Cấu hình địa chỉ IP cho cổng WAN

Sau khi thiết lập cổng WAN, ta cần cấu hình địa chỉ IP cho cổng này để có thể truyền dữ liệu qua mạng. Để cấu hình địa chỉ IP cho cổng WAN trên Router Mikrotik, ta cần thực hiện các bước sau:

 • Chọn cổng WAN trong danh sách các cổng của Router Mikrotik.
 • Chọn tab “IP” và chọn “DHCP Client” để Router Mikrotik tự động cấu hình địa chỉ IP cho cổng WAN.

hoặc

 • Nhập địa chỉ IP cho cổng WAN trong mục “Address” trên giao diện đồ họa hoặc nhập lệnh “/ip address add address=[địa chỉ IP]/[độ dài subnet] interface=[tên cổng WAN]” trên dòng lệnh.

D. Cấu hình DNS

Sau khi cấu hình địa chỉ IP cho cổng WAN, ta cần cấu hình DNS để Router Mikrotik có thể truy cập Internet. Để cấu hình DNS trên Router Mikrotik, ta cần thực hiện các bước sau:

 • Chọn “IP” trong menu bên trái của giao diện đồ họa hoặc nhập lệnh “/ip” trên dòng lệnh.
 • Chọn “DNS” và chọn “Settings” hoặc nhập lệnh “/ip dns set” trên dòng lệnh.
 • Nhập địa chỉ của máy chủ DNS vào mục “Servers“. Nếu có nhiều máy chủ DNS, ta có thể nhập các địa chỉ này cách nhau bằng dấu phẩy.
 • Chọn “Allow Remote Requests” nếu muốn cho phép các thiết bị khác trên mạng truy cập vào DNS của Router Mikrotik.

E. Thiết lập Gateway mặc định

Gateway mặc định là địa chỉ IP của thiết bị mạng được sử dụng để kết nối mạng nội bộ với mạng ngoài. Khi Router Mikrotik kết nối với mạng Internet thông qua cổng WAN, nó cần biết địa chỉ IP của Gateway mặc định để gửi các yêu cầu truy cập Internet qua cổng WAN. Trong phần này, chúng ta sẽ hướng dẫn cách thiết lập Gateway mặc định trên Router Mikrotik.

 • Chọn “IP” trong menu bên trái của giao diện đồ họa hoặc nhập lệnh “/ip” trên dòng lệnh.
 • Chọn “Routes” và chọn “Add” hoặc nhập lệnh “/ip route add gateway=[địa chỉ IP của Gateway mặc định]
 • Nhập địa chỉ mạng đích vào mục “Dst. Address“. Nếu muốn chỉ định tất cả các địa chỉ IP đích, ta có thể nhập “0.0.0.0/0” vào mục này.
 • Chọn cổng mạng đích vào mục “Gateway“. Trong trường hợp này, ta chọn cổng WAN.
 • Nhập địa chỉ IP của Gateway mặc định vào mục “Gateway“. Địa chỉ này được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet.
 • Sau khi hoàn thành các bước trên, Router Mikrotik đã được cấu hình để sử dụng Gateway mặc định để kết nối với Internet. Chúng ta cần lưu cấu hình và khởi động lại Router Mikrotik để áp dụng các thay đổi.

IV. Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về Router Mikrotik và cách cấu hình cổng WAN trên thiết bị này. Việc cấu hình cổng WAN là rất quan trọng để kết nối Router Mikrotik với mạng ngoài và truyền dữ liệu qua mạng. Ngoài ra, chúng ta cũng cần cấu hình DNS để Router Mikrotik có thể truy cập Internet. Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn các kiến thức cần thiết để cấu hình cổng WAN trên Router Mikrotik.

Tin tức liên quan

x