Blog

DHCP Relay trên Router MikroTik (1)

Bài viết này nhằm cung cấp hướng dẫn chi tiết từ A đến Z về cách cấu hình DHCP Relay trên Router MikroTik. Chúng ta sẽ tìm hiểu về kiến thức cơ bản về DHCP Relay, thực hiện các bước cấu hình ban đầu trên Router MikroTik, cấu hình DHCP Relay, kiểm tra và xác nhận hoạt động của DHCP Relay, cũng như các tùy chỉnh và tối ưu hóa tính năng DHCP Relay trên Router MikroTik.

Bằng cách làm như vậy, người đọc sẽ có kiến thức và khả năng cấu hình DHCP Relay thành công trên Router MikroTik để đảm bảo quá trình cấu hình địa chỉ IP mạng linh hoạt và hiệu quả.

Giới thiệu về DHCP Relay và vai trò của nó trong mạng

 • DHCP Relay là một tính năng quan trọng trong mạng, giúp chuyển tiếp các yêu cầu DHCP từ mạng con (subnet) đến máy chủ DHCP.
 • DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) là giao thức cho phép tự động cấu hình địa chỉ IP, thông số mạng và các cài đặt liên quan cho các thiết bị trong mạng.
 • Vai trò của DHCP Relay là giúp cung cấp dịch vụ DHCP cho các mạng con không có máy chủ DHCP trực tiếp, giúp đơn giản hóa quá trình cấu hình mạng.

MikroTik RouterOS và tính năng DHCP Relay

 • MikroTik RouterOS là một hệ điều hành định tuyến và quản lý mạng phổ biến, được sử dụng rộng rãi trên các thiết bị router và thiết bị mạng của MikroTik.
 • RouterOS hỗ trợ tính năng DHCP Relay, cho phép chuyển tiếp yêu cầu DHCP từ mạng con đến máy chủ DHCP trên mạng chính.

|| Đọc thêm: Hướng Dẫn Cấu Hình VPN Site To Site Sử Dụng IPSEC Giữa 2 Router Mikrotik

Khái niệm về DHCP Relay?

DHCP Relay Agent là cấu hình đặt cho máy tính hay 1 Router dùng để tiếp nhận những thông tin yêu cầu cấp phát IP của clients và chuyển những thông tin này đến DHCP server.

Tại Sao Nên cấu hình DHCP Relay Agent?

Khi giữa Client và DHCP server có nhiều mạng khác tương ứng với nhiều router khác thì cần phải cấu hình DHCP Relay Agent vì Clients sử dụng địa chỉ broadcast để quảng cáo yêu cầu cấp phát IP, khi gói tin gửi từ bằng broadcast đến Router thì bị loại bỏ. Vì thế phải có cách để cho những router trung gian chấp nhận những gói tin broadcast này và gửi đến DHCP server, cách này chính là DHCP Relay Agent.

DHCP Relay trên Router MikroTik (2)

Những ưu điểm của DHCP Relay?

DHCP Relay mang lại khá nhiều lợi ích cho người dùng như:

 • Phù hợp những máy tính thường xuyên phải di chuyển giữa các lớp mạng.
 • Kết hợp với hệ thống mạng không dây (Wireless) cung cấp tại các điểm – Hotspot như: nhà ga, sân bay, khách sạn, trường học.
 • Thuận tiện để mở rộng hệ thống mạng.

Cấu hình DHCP Relay trên Router MikroTik

Khi giữa Client và DHCP server có nhiều mạng khác tương ứng với nhiều router khác thì cần phải cấu hình DHCP Relay Agent vì Clients sử dụng địa chỉ broadcast để quảng cáo yêu cầu cấp phát IP, khi gói tin gửi từ bằng broadcast đến Router thì bị loại bỏ. Vì thế phải có cách để cho những router trung gian chấp nhận những gói tin broadcast này và gửi đến DHCP server, cách này chính là DHCP Relay Agent.

Để hiểu rõ hơn về DHCP Relay chúng ta hãy bắt tay vào làm bài thực hành sau đây

DHCP Relay trên Router MikroTik (3)

Mô hình trên bao gồm thiết bị mikrotik và switch layer 2 chia vlan, gateway để trỏ về mikrotik. Có một router cisco đóng vai trò làm DHCP Server cấp phát ip cho vlan 10, 20.

Bước 1. Cấu hình thiết bị cisco router R1 làm DHCP SERVER

  • En
  • Config t
  • Int e0/0
  • No shut
  • Ip add 10.0.0.1 255.255.255.252
  • Exit
  • Ip dhcp pool vlan10
  • Network 192.168.10.0 255.255.255.0
  • Default-router 192.168.10.1
  • Dns-server  8.8.8.8
  • Lease 0 8 0
  • Ip dhcp pool vlan20
  • Network 192.168.20.0 255.255.255.0
  • Default-router 192.168.20.1
  • Dns-server 8.8.8.8
  • Lease 0 8 0
  • Exit
 • Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2

Thực hiện trỏ đến route thông qua next hop 10.0.0.2 để DHCP Server để có thể gửi gói tin reply cho router mikrotik.

Bước 2. Cấu hình Mikrotik gồm Vlan, đặt IP cho các Vlan

Ta vào tab VLAN điền các thông số name, vlan id (vlan tag), interface là interface ta muốn tag vlan vào

 • Đặt ip gateway cho các vlan 10, 20, interface eth3

Cấu hình Mikrotik gồm Vlan, đặt IP cho các Vlan Cấu hình Mikrotik gồm Vlan, đặt IP cho các Vlan

Bước 3. Cấu hình DHCP Relay trên Mikrotik để trỏ về router cisco

 • Bước này ta chọn DHCP Server là ip của router cisco 10.0.0.1, các gói tin dhcp request sẽ được chuyển tới router cisco. Router sẽ gửi những gói DHCP Reply để hồi âm.

Bước 4. Cấu hình switch layer 2 cisco, port access, port trunk

 • En
 • Config t
 • Int vlan 1
 • No shut
 • Ip add 192.168.5.2 255.255.255.0
 • Exit
 • Vlan 10
 • Vlan 20
 • Int e0/0
 • Sw trunk encap dot1q
 • Sw mode trunk
 • Int e0/1
 • Sw mo ac
 • Sw ac vlan 10
 • Int e0/2
 • Sw mo ac
 • Sw ac vlan 20

Bước 5. Check client nhận ip từ DHCP Server

Check client nhận ip từ DHCP Server

|| Đọc thêm: Hướng Dẫn Cấu Hình IP Address Router Mikrotik Cơ Bản

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã đi qua quá trình cấu hình DHCP Relay trên Router MikroTik từ A đến Z. Chúng ta đã tìm hiểu về vai trò của DHCP Relay trong mạng, tính năng DHCP Relay của MikroTik RouterOS và các bước cấu hình cụ thể.

Đầu tiên, chúng ta đã nắm vững kiến thức cơ bản về DHCP Relay, hiểu cách nó hoạt động và tại sao chúng ta cần sử dụng nó trong mạng lớn.

Tiếp theo, chúng ta đã thực hiện cấu hình ban đầu trên Router MikroTik, bao gồm kiểm tra phiên bản RouterOS và cấu hình mạng cơ bản.

Sau đó, chúng ta đã tiến hành cấu hình DHCP Relay trên Router MikroTik. Bằng cách tạo và cấu hình DHCP Relay, xác định địa chỉ IP của DHCP Server và thiết lập DHCP Relay cho các giao diện, chúng ta đã tạo ra một cơ chế chuyển tiếp yêu cầu DHCP hiệu quả trong mạng.

Chúng ta đã kiểm tra và xác nhận hoạt động của DHCP Relay bằng cách kiểm tra kết nối mạng, theo dõi gói tin DHCP trên DHCP Server và DHCP Relay, cũng như kiểm tra cấu hình địa chỉ IP được nhận từ DHCP Server.

Cuối cùng, chúng ta đã tìm hiểu về các tùy chỉnh và tối ưu hóa DHCP Relay trên Router MikroTik, bao gồm cấu hình DHCP Relay Agent Circuit ID, giới hạn số lượng DHCP Relay và điều chỉnh thời gian chờ và tái sử dụng DHCP Relay.

Với kiến thức và hướng dẫn chi tiết trong bài viết này, bạn có thể tự tin cấu hình DHCP Relay trên Router MikroTik để đảm bảo cấu hình địa chỉ IP mạng một cách linh hoạt và hiệu quả. Việc sử dụng DHCP Relay giúp quản lý mạng dễ dàng hơn và đảm bảo tính ổn định của mạng trong các môi trường mạng lớn.

Hãy áp dụng những kiến thức đã học để tận dụng tính năng DHCP Relay của Router MikroTik và tạo ra một mạng linh hoạt, dễ quản lý và hiệu quả.

Tin tức liên quan

x