Wifi băng tần 2.4GHz Archives - Công Ty TNHH Công Nghệ Tin Học Bình Minh, 191 Đỗ Pháp Thuận, P.An Phú, Quận 2, HCM.

Wifi băng tần 2.4GHz

Mạng WiFi băng tần 5Ghz có thể sử dụng dải tần số rộng hơn WiFi băng tần 2.4Ghz rất nhiều (trung bình từ 5.1Ghz tới 5.8 Ghz) nên có thể cung cấp tới 23 mức kênh tần khác nhau. Đồng thời, giảm đáng kể tỉ lệ chồng sóng so với tần số 2.4Ghz khi đặt nhiều bộ phát wifi 5Ghz ở gần nhau. Bên cạnh đó, mạng WiFi 5Ghz có tổng băng thông qua Router đạt ngưỡng khủng so với 450Mbps của băng tần 2.4Gh

0909 06 59 69

x