Wifi 2 băng tần

Wifi 2 băng tần (Wifi băng tần kép) là những dòng Router, module wifi thu phát sóng trên 2 băng tầng cùng lúc gồm băng tần 2,4GHz và 5GHz.

x