Blog

Hướng dẫn cấu hình cổng Aruba Instant On 1830 Switch

Chào mừng đến với bài viết Hướng dẫn cấu hình cổng Aruba Instant On 1830 Switch!Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình các cổng trên Aruba Instant On 1830 Switch. Đầu tiên, chúng tôi sẽ giới thiệu về Aruba Instant On 1830 Switch và các tính năng của nó. Sau đó, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn cách kết nối Switch với mạng của bạn, cách cấu hình VLAN và các cổng trên Switch.

Switch Aruba Instant On 1830 là một Switch với tính năng cao, được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu kết nối mạng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nó cung cấp các tính năng như QoS (Quality of Service), VLAN (Virtual Local Area Network), Link Aggregation và cấu hình đơn giản thông qua giao diện web.

Để bắt đầu cấu hình, bạn cần kết nối Switch với mạng của bạn bằng cách sử dụng cáp Ethernet. Sau đó, bạn có thể truy cập vào giao diện web của Switch để cấu hình các cổng và tính năng của nó. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo VLAN và cấu hình các cổng trên Switch để kết nối với các thiết bị trong VLAN đó.

Với bài viết này, bạn sẽ có được kiến thức về cách cấu hình các cổng trên Aruba Instant On 1830 Switch để tối ưu hóa hiệu suất và tính năng mạng của bạn. Hãy cùng chúng tôi khám phá bài viết này và bắt đầu cấu hình Switch của bạn ngay bây giờ!

Cấu hình chung (Global Configuration) 

Đây là các tùy chọn cấu hình chung mà bạn có thể đặt:

Các trường cấu hình chung

Flow Control

Khi một port bị tắc nghẽn, nó có thể bắt đầu giảm tất cả lưu lượng truy cập trong trong suốt thời gian bị tắc nghẽn. Điều này có thể dẫn đến sự ưu tiên lưu lượng cao hơn bình thường hoặc làm mất lưu lượng kiểm soát mạng. Khi 802.3x flow control được bật, bộ chuyển mạch tốc độ thấp hơn có thể giao tiếp với bộ chuyển mạch tốc độ cao hơn bằng cách yêu cầu bộ chuyển mạch tốc độ cao hơn không gửi gói tin. Quá trình truyền gói tin sẽ bị dừng tạm thời để tránh tràn bộ đệm. 

Storm Control

Theo mặc định, tính năng kiểm soát Storm Control sẽ bị tắt.

Tính năng Storm Control giúp bảo vệ khỏi tình trạng các gói tin làm ngập mạng LAN, gây suy giảm hiệu suất mạng. Phần mềm này bao gồm tính năng bảo vệ Storm Control cho lưu lượng truy cập unicast không xác định điểm đến, lưu lượng truyền phát (broadcast) và phát đa hướng (multicast).

Khi được bật, các cài đặt Storm Control sau đây sẽ được áp dụng cho tất cả các giao diện Switch:

 • Tỷ lệ giới hạn Storm Control – 5% tốc độ giao diện. Giới hạn này được áp dụng riêng cho từng loại storm control – unicast (bao gồm unicast không xác định – unknown unicast), multicast hoặc broadcast.
 • Các gói vượt quá giới hạn ngưỡng sẽ bị loại bỏ.

Jumbo Frames

Đặt cả giá trị MTU và MRU

 • Nếu bị vô hiệu hóa – kích thước Frame bị giới hạn ở 1518 byte
 • Nếu được bật – kích thước Frame bị giới hạn ở 10240 byte.

Thay đổi cài đặt này sẽ yêu cầu lưu cấu hình và khởi động lại Switch Aruba. Cài đặt mới chỉ được áp dụng sau khi thiết bị switch được khởi động lại.

Lưu ý:

 • Flow Control yêu cầu tốc độ liên kết được đặt thành auto-negotiate (tự động đàm phán). Nếu auto-negotiate là OFF hoặc nếu tốc độ cổng được định cấu hình theo cách thủ công thì flow control sẽ không được điều chỉnh hoặc thông báo với thiết bị cùng giao thức. Ngoài ra, cấu hình flow control PAUSE frame có thể bị mất đi nếu tính năng auto-negotiate bị vô hiệu hóa trên cổng.
 • Tỷ lệ phần trăm ngưỡng kiểm soát storm control được chuyển thành giá trị  packets-per-second (gói trên giây) được phần cứng bộ chuyển mạch sử dụng để giới hạn tỷ lệ lưu lượng đến. Bản dịch này giả định kích thước gói 512 byte để xác định ngưỡng gói trên giây dựa trên tốc độ cổng. Ví dụ: ngưỡng 5% được áp dụng cho một cổng 1 Gbps tương đương với khoảng 11748 gói mỗi giây, bất kể kích thước gói thực tế mà cổng nhận được là bao nhiêu.

|| ĐỌC THÊM: Cách Thêm Thiết Bị AP Instant On Vào Site Và Quản Lý Site Từ Xa Trên Ứng Dụng Aruba Instant On

Cấu hình cổng Aruba Instant On 1830 Switch (Interface Configuration)

Ô Interface Configuration hiển thị trạng thái hoạt động và trạng thái quản trị của mỗi cổng, đồng thời trang này cũng cho phép bạn thực thiện cấu hình cổng.

Các trường cấu hình giao diện cổng

Interface: ID cổng hoặc ID đường trunk.

Description: Mô tả hiện tại, nếu có, được liên kết với giao diện để giúp xác định nó.

Type: Loại giao diện

Loại giao diện có thể là một trong các kiểu sau:

 • Normal: Cổng là một cổng bình thường, không phải là thành phần của Nhóm Tổng hợp Liên kết – Link Aggregation Group (LAG) (hay còn gọi là đường Trunk), hoặc được định cấu hình để sao chép cổng. Theo mặc định, tất cả các cổng đều là cổng bình thường.
 • Trunk Member: Cổng là một thành phần của một đường Trunk.
 • Mirrored: Cổng được cấu hình để phản ánh lưu lượng của nó (lưu lượng vào, lưu lượng ra hoặc cả hai) sang một cổng khác (probe port).
 • Probe: Cổng được cấu hình để nhận lưu lượng được sao chép từ một hoặc nhiều cổng nguồn.

Admin Mode: Chế độ quản trị của giao diện. Nếu một cổng hoặc đường trunk bị vô hiệu hóa quyền quản trị (Administratively disabled), nó sẽ không thể chuyển tiếp lưu lượng truy cập. Các giá trị có thể là:

 • Enabled: Đã bật quản trị.
 • Disabled: Đã bị vô hiệu hóa quản trị.

Schedule: Lịch trình để kích hoạt một số tính năng nhất định.

Physical Mode: Tốc độ cổng (port speed) và chế độ song công (duplex mode). Nếu chế độ là Auto, tất cả các khả năng của cổng sẽ được thông báo, chế độ duplex và tốc độ port được đặt từ quá trình auto-negotiate.

Physical Status: Cho biết tốc độ cổng (port speed) và chế độ duplex mode cho các giao diện vật lý. Tình trạng vật lý của đường trunk sẽ không được thông báo. Khi một cổng gặp sự cố, trạng thái vật lý của nó là unknown (không xác định).

Auto – Negotiation Capabilities: Cho biết danh sách các khả năng được định cấu hình cho một cổng khi tính năng Auto Negotiation Capabilities (tính năng tự động đàm phán) được bật. Trạng thái khả năng của một đường trunk sẽ không được thông báo.

STP Mode: Spanning Tree Protocol (STP) được liên kết với cổng hoặc LAG. STP là một giao thức layer 2 cung cấp cấu trúc liên kết dạng cây cho các bộ chuyển mạch trên mạng LAN bắc cầu (bridged LAN). STP cho phép mạng có các đường dẫn dự phòng mà không có rủi ro về vòng lặp mạng (network loops) bằng cách cung cấp một đường dẫn duy nhất giữa các trạm cuối trên mạng. Các giá trị của chế độ STP là:

 • Enabled: Spanning Tree được bật cho cổng.
 • Disabled: Spanning Tree bị vô hiệu hóa đối với cổng.

LACP Mode: Chỉ ra trạng thái Link Aggregation Control Protocol (quản trị giao thức kiểm soát tổng hợp liên kết). Trường này có thể có các giá trị sau:

 • Enabled: Cổng là thành viên Trunk. Trunk là một LACP Trunk.
 • Disabled: Cổng là thành viên Trunk. Trunk là một Trunk tĩnh (không phải LACP).
 • N/A: Cổng không phải là thành viên của Trunk, hoặc loại cổng là Trunk (TRK).

Link Status

Cho biết trạng thái liên kết của cổng. Các giá trị có thể là:

 • Link Up
 • Link Down.
 • Suspended: Hệ thống tự động vô hiệu hóa do cấu hình thời gian biểu hoặc lỗi error conditions. Ví dụ, một giao diện có thể bị vô hiệu hóa bởi Switch do error conditions.

Sửa đổi cài đặt giao diện cổng (Modifying Interface Settings)

Để thay đổi cấu hình cổng của một hoặc nhiều giao diện, bạn hãy chọn hộp chỉnh sửa ở bên trái của một giao diện hoặc chọn nhiều giao diện và nhấp vào Edit. Để chỉnh sửa tất cả các giao diện cùng một lúc, hãy nhấp vào Edit All.

Click APPLY để lưu các thay đổi cho cấu hình switch hiện tại. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức và được áp dụng cho từng giao diện đã chọn. Nhấp Save Configuration để lưu các thay đổi..

Các trường trong chỉnh sửa cấu hình cổng

 • Interface: Cho biết (các) giao diện đã được chọn để cấu hình.
 • Admin Mode: Enable (bật) hoặc Disable (tắt) cổng.
 • Schedule: Chọn một trong các thời gian biểu đã xác định trước đó. 
 • STB Mode: Enable (bật) hoặc Disable (tắt) STP trên giao diện.
 • Physical Mode: Đặt port speed (tốc độ cổng) và duplex thành auto-negotiation hoặc một trong các tùy chọn khả dụng khác.
 • Negotiation Values: Xác định cài đặt tốc độ liên kết được Switch thông báo trong quá trình tự động đàm phán (Auto-negotiate).
 • Description: Mô tả giao diện để giúp xác định nó.

Thống kê giao diện (Interface Statistics)

Ô Interface Statistics hiển thị số liệu thống kê về các gói tin được truyền và nhận trên mỗi cổng hoặc đường trunk. Các số liệu thống kê này có thể được sử dụng để xác định các vấn đề tiềm ẩn với thiết bị chuyển mạch của bạn. Các giá trị được hiển thị là tổng tích lũy kể từ lần hoạt động cuối cùng.

Để hiển thị ô Interface Statistics, hãy bấm Switching > Port Configuration trong ngăn điều hướng và cuộn xuống ô Interface Statistics.

Các trường thống kê giao diện 

 • Interface: ID cổng hoặc ID đường trunk.
 • Received Packets w/o Error: Số gói tin nhận được trên cổng mà không có bất kỳ lỗi nào.
 • Received Packets with Error: Số gói tin nhận được trên cổng có xảy ra lỗi.
 • Broadcast Received Packets: Số gói tin thông báo nhận được trên cổng.
 • Transmitted Packets: Số lượng gói tin được truyền ra khỏi cổng.
 • Collisions: Số lượng gói tin va chạm.
 • Transmitted Pause Frames: Số lượng Ethernet Pause Frame được truyền đi. Thông tin này được thu thập cho các cổng chứ không phải cho các đường Trunk.
 • Received Pause Frames: Số lượng Ethernet Pause Frame đã nhận. Thông tin này được thu thập cho các cổng chứ không phải cho các đường Trunk.

Chọn một hàng và nhấp vào Clear để đặt lại bộ đếm hàng (row counter) về không.

Nhấp vào Clear All để đặt lại tất cả các bộ đếm về không.

|| ĐỌC THÊM: Hướng Dẫn Khởi Động Lại, Xóa Một AP Instant On Trên APP Aruba Instant On

Tổng kết

Trong bài viết này, chúng tôi đã giới thiệu về Aruba Instant On 1830 Switch và các tính năng của nó. Chúng tôi cũng đã cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách cấu hình cổng Aruba Instant On 1830, từ kết nối với mạng đến tạo VLAN và cấu hình cổng.

Để cấu hình Aruba Instant On 1830 Switch, bạn chỉ cần truy cập vào giao diện web của Switch và theo các bước hướng dẫn của chúng tôi. Với sự trợ giúp của bài viết này, bạn sẽ có thể tối ưu hóa hiệu suất và tính năng mạng của mình và đảm bảo rằng Switch hoạt động tốt nhất có thể.

Chúng tôi hi vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn có được kiến thức cơ bản về cấu hình Aruba Instant On 1830 Switch và giải đáp được các thắc mắc của bạn. Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào, hãy để lại trong phần bình luận dưới đây, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của chúng tôi!

Tin tức liên quan

x