Blog

Cách Gán IP Tĩnh Và Tạo Lớp Mạng Riêng Trên Thiết Bị Aruba Instant On

“Làm cách nào để gán IP tĩnh cho một máy khách trên Instant On Portal”, đây là một câu hỏi mà được rất nhiều anh em kỹ thuật rất quan tâm. Chính vì thế bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cho bạn cách gán IP tĩnh cho một máy khách và tạo lớp mạng riêng trên thiết bị Aruba Instant On.

Hướng dẫn xóa hoặc thay thế AP Aruba trên app Aruba Instant On 

Cách cấu hình Wifi Marketing Aruba Instant On Access Point

Cách gán IP tĩnh cho máy khách

Để có thể gán IP tĩnh cho máy khách, thiết bị Aruba Instant On phải được đặt ở chế độ bộ định tuyến.

Để tham khảo chi tiết, bạn có thể xem mô tả chi tiết hơn ở trang 49 tại liên kết

Ở chế độ bộ định tuyến, Aceess Point Aruba Instant On đóng vai trò là WiFi chính và cung cấp địa chỉ IP cho các AP khác khi được kết nối với nó. Bộ định tuyến cung cấp địa chỉ IP cho máy khách hoặc thiết bị khi được kết nối với mạng. Tính năng này được hỗ trợ khi thiết bị được quản lý bởi mạng có dây. Các thiết bị trong site sẽ được router cấp IP ngẫu nhiên và khách hàng có thể đặt lại địa chỉ IP tĩnh cho thiết bị. Access Point ở chế độ kết nối không dây với bộ định tuyến cũng hỗ trợ chức năng này

LƯU Ý: Tính năng đặt IP tĩnh cho các máy khách sẽ không hoạt động đối với các máy sử dụng địa chỉ MAC ngẫu nhiên vì Instant On AP sử dụng địa chỉ MAC để cung cấp IP cho các máy khách

Để đặt IP tĩnh, bạn có thể thực hiện trực tiếp từ danh sách máy khách, hoặc trong danh sách thiết bị > chọn tab kết nối.

huong-dan-cach-gan-ip-tinh-va-tao-lop-mang-rieng-tren-thiet-bi-aruba-instant-on-1

Cách tạo lớp mạng riêng cho nhân viên hoặc khách

Để sử dụng tính năng này bạn cho vào tên WiFi của khách hoặc nhân viên chọn vào mục Option > chọn Specific to this wireless network sau đó đặt lớp mạng và chọn range cấp DHCP.

huong-dan-cach-gan-ip-tinh-va-tao-lop-mang-rieng-tren-thiet-bi-aruba-instant-on-1

Tin tức liên quan

x