Blog

Hướng Dẫn Cài Đặt DHCP Server Tùy Chọn Trên Router Draytek

Router Draytek sẽ là một máy chủ DHCP và tự động gán địa chỉ IP cho các máy khách DHCP trên mạng LAN. Trong gói DHCP, bộ định tuyến có thể bao gồm thông tin ngoài địa chỉ IP, nơi có thể được tùy chỉnh từ LAN General Setup. 

Bài viết này trình bày cách định cấu hình các tùy chọn DHCP cơ bản, thay đổi thời gian thuê, xóa DHCP cho thuê khỏi các máy khách không hoạt động, các tùy chọn nâng cao và cũng có thể sử dụng bộ định tuyến làm tác nhân chuyển tiếp DHCP. (Để đặt trước DHCP, vui lòng tham khảo bài viết Giới thiệu về Bind IP to MAC).

Hướng Dẫn Cấu hình DHCP Server Tùy Chọn Trên Router Draytek

DHCP Server là gì?

DHCP là viết tắt của Dynamic Host Configuration Protocol. Mọi máy tính hoặc thiết bị trên mạng đều có địa chỉ IP. Địa chỉ IP giống như ID của một máy tính hoặc thiết bị cụ thể trên mạng

 • Nó xác định một máy tính hoặc thiết bị cụ thể trên mạng.
 • Có hai cách để cấu hình địa chỉ IP cho máy tính hoặc thiết bị mạng: IP tĩnh và IP động, tại sao lại gọi là IP tĩnh. IT static nghĩa là nó không động, nó không động nghĩa là nó tĩnh … Hd IP static nghĩa là người dùng được yêu cầu gán địa chỉ IP theo cách thủ công.
 • Nếu bạn muốn thực hiện việc này trên một thiết bị khác hoặc một máy tính mới trong mạng, bạn sẽ phải lặp lại bước này một lần nữa. Nhưng bạn phải nhớ rằng 1 thiết bị bạn cấu hình chỉ sử dụng 1 địa chỉ IP. Nếu bạn sử dụng cùng một địa chỉ IP được gán cho nhiều thiết bị trong mạng sẽ gây ra xung đột IP. Nếu cả hai thiết bị được gán cùng một địa chỉ IP, chúng sẽ không thể truy cập mạng.

Cách thức hoạt động

Máy tính hoặc thiết bị muốn truy cập vào mạng sẽ phát một yêu cầu yêu cầu cấp địa chỉ IP. Sau đó, máy chủ DHCP sẽ gửi một địa chỉ IP đến máy tính hoặc thiết bị cụ thể đó khi nó nhận được lệnh.

Một điều phổ biến nhất khi sử dụng IP động là nó tự động và tiết kiệm được thời gian cũng như việc quản lý sẽ dễ dàng hơn.

Hướng Dẫn Cấu hình DHCP Server Tùy Chọn Trên Router Draytek

Phạm vi hoạt động?

DHCP gán địa chỉ IP cho các thiết bị trên mạng trên phạm vi là một địa chỉ IP có sẵn để được cấp phát. Ví dụ:

 • Địa chỉ IP bắt đầu: 11.0.0.1
 • Địa chỉ IP kết thúc: 11.0.0.100
 • Như bạn có thể thấy phạm vi bắt đầu tại 11.0.0.1 và kết thúc tại 11.0.0.100.
 • Điều này có nghĩa là có 98 địa chỉ IP bên cạnh hai địa chỉ này có thể được cấp phát cho các thiết bị trong mạng.
 • Nó có thể gán một thiết bị 11.0.0.56 hoặc Nó có thể gán một thiết bị 11.0.0.3
 • Máy tính trên mạng hiện tại sẽ nhận địa chỉ IP từ dải địa chỉ IP này.

Cấu hình DHCP Server trên Router Draytek

Cấu hình các tùy chọn cơ bản

Bạn có thể thay đổi cấu hình chung tại LAN >> General Setup >> Details Page, tại trường DHCP Server Configuration bao gồm Nhóm địa chỉ IP, subnet Mask (option 1), Router IP (option 3), Lease time (option 51) and Domain Name Server (option 6).

Hướng Dẫn Cấu hình DHCP Server Tùy Chọn Trên Router Draytek

Thay đổi thời gian thuê mặc định

Thời gian thuê DHCP mặc định là 86400 giây (1 ngày), bạn có thể thay đổi thời gian thuê tại trang Cài đặt chung. Thay đổi thời gian thuê DHCP cũng có thể được thực hiện bằng cách nhập lệnh srv dhcp lease time xxx trong CLI, trong đó xxx là thời gian thuê mong muốn tính bằng giây, sau đó nhập sys reboot để khởi động lại bộ định tuyến.

Hướng Dẫn Cấu Hình DHCP Server Tùy Chọn Trên Router Draytek

Xóa DHCP Lease khỏi danh sách khách hàng không hoạt động

DrayOS cũng cung cấp tùy chọn lấy lại địa chỉ IP từ các máy khách không hoạt động để ngăn bộ định tuyến hết địa chỉ IP. Nó đặc biệt hữu ích cho môi trường mạng mà khách hàng sẽ không ở lại quá lâu. Khi tùy chọn được bật, bộ định tuyến sẽ thực hiện các hành động sau khi nhóm IP có sẵn ít hơn 30 địa chỉ IP:

 • Kiểm tra hoạt động của máy khách DHCP theo yêu cầu ARP mỗi phút.
 • Xóa hợp đồng thuê DHCP khi khách hàng không phản hồi các câu trả lời ARP.

Hướng Dẫn Cấu Hình DHCP Server Tùy Chọn Trên Router Draytek

Cài đặt tùy chọn DHCP nâng cao

Đối với các tùy chọn DHCP nâng cao không được liệt kê ở trên, bạn có thể định cấu hình bằng cách vào LAN >> Cài đặt chung và nhấp vào nút DHCP Server Option

Cài đặt tùy chọn DHCP nâng cao

Thêm tùy chọn DHCP vào Danh sách tùy chỉnh:

 • Check Enable
 • Chọn LAN Interface bạn muốn cung cấp tùy chọn DHCP
 • Nhập số tùy chọn
 • Chọn Kiểu dữ liệu theo yêu cầu tùy chọn. (Kiểm tra Phụ lục để biết một số ví dụ)
 • Nhập tùy chọn Dữ liệu cho DHCP (Lưu ý: ký tự ASCII “và không được phép do lo ngại về bảo mật. Vui lòng sử dụng HEX 22 và 5c Thay thế.)
 • Nhấp vào Add để thêm tùy chọn vào Danh sách tùy chỉnh.

Thêm tùy chọn DHCP vào Danh sách tùy chỉnh:

DHCP Relay Agent

Nếu bạn đã có máy chủ DHCP trên mạng của mình, bạn có thể bật bộ định tuyến làm Tác nhân chuyển tiếp DHCP và cho phép bộ định tuyến chuyển tiếp yêu cầu DHCP đến địa chỉ IP được chỉ định. 

Kết luận

Vậy là chúng ta đã hoàn thành các cài đặt tùy chọn DHCP Server cơ bản trên thiết bị Router Draytek Vigor. 

Chúc bạn thành công. Nếu có bất cứ câu hỏi gì thiết bị mạng Draytek, đừng ngại liên hệ NetworkPro để được hỗ trợ nhanh chóng, tận tình nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Tin tức liên quan

x