wifi 6

WiFi 6 là bản cập nhật mới nhất cho chuẩn mạng không dây. WiFi 6 dựa trên tiêu chuẩn IEEE 802.11ax, với tốc độ nhanh hơn, dung lượng lớn hơn và hiệu suất năng lượng được cải thiện hơn so với chuẩn 802.11ac tiền nhiệm (hiện còn được gọi là WiFi 5).

x