Blog

Cấu Hình DHCP Cisco

Khi cấu hình DHCP Cisco sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý việc cấp phát, đồng thời thu hồi IP chặt chẽ, nhanh chóng hơn. Vậy cấu hình DHCP thực hiện như thế nào? Cùng NetworkPro tìm hiểu qua bài blog dưới đây nhé!

➡️ Hướng Dẫn Cấu Hình Firewall Cisco ASA

➡️ Hướng Dẫn Cấu Hình SSH Cho Switch Cisco Chi Tiết Nhất 2022

Giới thiệu về DHCP

DHCP là gì?

✔ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) là một giao thức mạng được sử dụng để cấp phát tự động địa chỉ IP cho các thiết bị trong một mạng.

✔ DHCP giúp giảm thiểu thủ tục cấu hình tay động địa chỉ IP cho từng thiết bị trong mạng, thay vào đó, nó tự động cấp phát địa chỉ IP cho các thiết bị khi chúng kết nối vào mạng.

✔ DHCP cũng có khả năng cấp phát các thông số mạng khác như subnet mask, default gateway, DNS server và domain name.

cấu hình DHCP Cisco (2)

Lợi ích của DHCP

✔ Tiết kiệm thời gian và công sức cấu hình địa chỉ IP cho từng thiết bị trong mạng.

✔ Giảm thiểu sai sót khi cấu hình địa chỉ IP cho từng thiết bị trong mạng.

✔ Quản lý tài nguyên mạng hiệu quả hơn.

✔ Có thể động dãy địa chỉ IP, phân chia địa chỉ IP theo các subnet khác nhau.

✔ Có thể dễ dàng thay đổi thông tin cấu hình DHCP trên toàn mạng chỉ bằng một vài thao tác cấu hình trên máy chủ DHCP.

cấu hình DHCP Cisco (3)

Cấu hình DHCP trên Router Cisco

Yêu cầu cấu hình

✔ Cấp phát IP động.

✔ Đường mạng 192.168.1.0/24 (range IP cấp phát động từ 192.168.1.1 – 192.168.1.254) cho thiết bị mạng LAN.

✔ Không cấp phát các IP đã gán cố định có trên các máy chủ, thiết bị,… khi cấp phát động. Với trường hợp này, yêu cầu các IP không cấp phát bao gồm: từ 192.168.1.1 đến 192.168.1.1.5 và 192.168.1.10

cấu hình DHCP Cisco (1)

Tạo pool DHCP

Xác định subnet cần cấp địa chỉ IP: Trước khi tạo pool DHCP, ta cần xác định địa chỉ mạng con cần cấp địa chỉ IP bằng DHCP.

Tạo pool DHCP với các thông số như sau:

✔ Tên pool: Đặt tên cho pool DHCP để dễ dàng quản lý.

✔ Mạng con: Xác định địa chỉ mạng con cần cấp địa chỉ IP.

✔ Default gateway: Thiết lập địa chỉ IP của default gateway (thiết bị định tuyến mặc định) cho các thiết bị kết nối đến mạng.

✔ Thời gian thuê địa chỉ IP: Xác định thời gian cho phép thuê địa chỉ IP của mỗi thiết bị kết nối đến mạng.

✔ DNS server: Cung cấp địa chỉ IP của máy chủ DNS để các thiết bị có thể truy cập Internet.

✔ Domain name: Thiết lập tên miền cho mạng (nếu có).

Thiết lập interface cho DHCP

✔ Xác định interface cần cấu hình DHCP: Ta cần xác định interface cần cấu hình DHCP trên router.

✔ Thiết lập IP address và subnet mask cho interface: Thiết lập địa chỉ IP và subnet mask cho interface.

✔ Kích hoạt DHCP trên interface: Thiết lập interface để sử dụng DHCP bằng lệnh “ip address dhcp”.

Lưu cấu hình

Lưu cấu hình vào bộ nhớ hoặc bộ nhớ flash để sử dụng lại khi khởi động lại thiết bị.

Ví dụ:

Router(config)# ip dhcp pool MyPool
Router(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)# lease 7
Router(dhcp-config)# exit
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip address dhcp
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
Router# copy running-config startup-config

Trong ví dụ trên, ta tạo một pool DHCP có tên là MyPool, cấp phát địa chỉ IP cho các thiết bị kết nối đến mạng 192.168.1.0/24 với default gateway là 192.168.1.1, DNS server là 8.8.8.8 và thời gian thuê địa chỉ IP là 7 ngày. Sau đó, ta thiết lập interface GigabitEthernet0/0 để sử dụng DHCP và lưu cấu hình vào bộ nhớ để sử dụng lại khi khởi động lại thiết bị.

Kiểm tra kết nối DHCP

Sau khi cấu hình DHCP trên Router Cisco, ta có thể kiểm tra kết nối DHCP bằng cách sử dụng các lệnh sau:

✔ Kiểm tra thông tin địa chỉ IP của interface được cấu hình DHCP: Router# show ip interface brief

✔ Kiểm tra thông tin pool DHCP: Router# show ip dhcp pool

✔ Kiểm tra thông tin địa chỉ IP được cấp phát bởi DHCP: Router# show ip dhcp binding

✔ Kiểm tra thông tin DHCP server: Router# show ip dhcp server statistics

✔ Kiểm tra thông tin DHCP relay: Router# show ip dhcp relay

Nếu các lệnh trên trả về kết quả đúng và các thiết bị kết nối đến mạng đã nhận được địa chỉ IP từ DHCP, ta có thể kiểm tra kết nối bằng cách ping đến địa chỉ IP của default gateway.

Ví dụ:

Router# ping 192.168.1.1

Nếu ping thành công, kết nối DHCP đã hoạt động đúng.

Kết luận

Trên đây là một số thông tin về DHCP và cách cấu hình DHCP Cisco Router. Sau khi bạn đã cấu hình xong thì hãy kiểm tra lại nhé! Với các bước trên hy vọng bạn sẽ cấu hình thành công.

Tài liệu tham khảo

Đây là một số tài liệu tham khảo cho việc cấu hình DHCP trên Router Cisco:

Cisco IOS IP Configuration Guide, Release 12.4: Configuring DHCP
Link: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/12_4/timdhcp.html

Cisco Networking Academy: DHCP Configuration and Troubleshooting
Link: https://www.netacad.com/courses/packet-tracer/dhcp-configuration-and-troubleshooting

How to Configure DHCP on Cisco Router
Link: https://www.techwalla.com/articles/how-to-configure-dhcp-on-a-cisco-router

Configuring DHCP on Cisco Routers
Link: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/dynamic-host-configuration-protocol-dhcp/8651-21.html

Các tài liệu trên cung cấp các hướng dẫn chi tiết và minh họa cách cấu hình DHCP trên Router Cisco. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tham khảo các diễn đàn kỹ thuật mạng hoặc các trang web chia sẻ kiến thức kỹ thuật để tìm hiểu thêm về việc cấu hình DHCP trên Router Cisco.

➡️ Hướng Dẫn Cấu Hình VPN Client To Site Trên Router Cisco Chi Tiết Nhất

➡️ Top 10 Switch Cisco Business Tốt Nhất Năm 2021
Tin tức liên quan

x